Elektroniikka

Vaihtoehto suurille investoinneille

Me VR FleetCarella lähestymme komponentteja aina siitä näkökulmasta missä elinkaaren vaiheessa ne ovat ja etsimme asiakkaillemme vaihtoehtoja toteuttaa komponenttihuoltoa kustannustehokkaasti ja kestävästi.

Koska raidekalustot ovat turvallisuuskriittistä kalustoa ja niiden turvallisen operoinnin takaaminen on meille kaiken lähtökohta, toteutamme komponenttien ennakkohuoltoa. Toisin sanoen, kunnossapito-ohjelman mukaisesti suoritamme ennakoivaa huoltoa, jossa tietyt komponentit vaihdetaan ja puhdistetaan määrävälein. 

Ennakkohuollon lisäksi suoritamme vikakorjauksia ja etsimme elinkaaren päähän tulleille komponenteille korvaavia komponentteja. Elinkaaren päättyminen ei välttämättä aina tarkoita suurta investointia uuteen järjestelmään, vaan selvitämme, pystytäänkö osa vaihtamaan toiseen vastaavaan komponenttiin ja toteuttamaan kaluston muutostyö. Parhaimmassa tapauksessa pystymme siirtämään tarvetta suureen kalustoinvestointiin jopa vuosilla.

vr fleetcare componentcare services electronics

Testaaminen varmistaa laadun

VR FleetCare on panostanut merkittävästi testauskapasiteettiin (mm. IGBT moduulit, energiamittareiden kalibrointi), sillä vain testaamalla komponentteja asianmukaisesti voimme varmistua sekä havaituista vioista että korjauksen korkeasta laatutasosta sekä luotettavuudesta. Lopputestaamisessa olennaista on korjauksen onnistumisen varmistamisen lisäksi poissulkea mahdollisten piilevien vikojen mahdollisuus.

Esimerkkejä elektroniikkakomponenteista:


  • Ohjauselektroniikka
  • Infojärjestelmät
  • Taajuusmuuttajat
Jos haluat lisätietoja palveluistamme, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin [email protected]!