Asiantuntija- ja konsultointipalvelut

Rautatiekaluston teknologian kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan paljon osaamista sillä teknologiat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, mikä tekee kaluston hallinnasta liikkuvan kohteen.

Rautatietekniikan asiantuntijamme seuraavat tekniikan kehitystä ja varmistavat, että asiakkaidemme kalustot vastaavat aina niin loppukäyttäjien kuin omistajien vaatimuksia. Olemme panostaneet paljon rautatieosaamiseen ja meillä on erillinen yksikkö, joka on omistautunut palvelemaan asiakkaidemme asiantuntijatarpeita.

SmartCare asiantuntija- ja konsultointipalvelut


  • Datan keruu, analysointi ja simulaatiot
  • Elinkaarisuunnittelu
  • Tekninen suunnittelu
  • Riskien hallinta
  • Huoltovälien optimointi
  • Kaluston hankinta ja käytöstä poistaminen

Lisätietoja: [email protected]

Kunnossapito-ohjelmien optimointi

Kaluston suorituskyky on yhtä hyvä kuin sen kunnossapito-ohjelma. Liian usein huoltovälit ovat raskaita ja kalliita ylläpitää. Liian harva huoltoväli voi puolestaan johtaa rikkoutuneeseen kalustoon, mikä aiheuttaa entistä suuremmat kulut niiden korjauksille.

Meillä VR FleetCarella on pitkä historia ja hyvät kokemukset sekä kaluston että teknisten järjestelmien kunnossapito-ohjelmien optimoinnista. Luotamme asiantuntemukseemme sekä dataan, kun päätämme huoltosuunnitelman muuttamisesta.

Riskien ja turvallisuuden hallinta

Riskien ja turvallisuuden arviointi ja hallinta ovat ydinosaamistamme. Toimimme asiakkaidemme kaluston ECM:na (Entity in Control of Maintenance); siksi hallitsemme riskien ja turvallisuuden arviointiprosessit (EU 402/2013) varmistaaksemme, että kalustosi on meillä turvallisissa käsissä. Meillä on myös oma ISA-toiminto (Independent Safety Assessment).

Kaluston ja järjestelmien digitalisointi

Yksi yleinen ongelma digitalisaation hyödyntämisessä on, että hyödyllistä tietoa ei ole saatavilla. Erityisesti vanhemman kaluston kohdalla, jotka eivät hyödynnä digitaalista teknologiaa tai kaluston diagnostiikkatiedot ei ole saatavilla. Tästä huolimatta dataan perustuvaa huoltoa ja kalustonhallintaa on kuitenkin täysin mahdollista toteuttaa. Kun tiedetään mikä data on kaluston kunnossapidon kannalta olennaista, se voidaan hankkia ja hyödyntää helposti modernilla teknologialla.

Dataa voidaan hankkia ja hyödyntää vanhemmastakin kalustosta modernin teknologian avulla
vr fleetcare smartcare expert and consulting services

VR FleetCarella on paljon kokemusta rautatiekaluston ja -infrastruktuurin eri signaalien ja ilmiöiden mittaamisesta. Uusin IoT-tekniikka mahdollistaa edullisen tiedonkeruun ja -siirron järjestelmistä, jotka eivät itsessään tarjoa digitaalista tietoa.

Asiantuntijaverkosto

Teemme yhteistyötä useiden teknologiapalvelutarjoajien kanssa, jotka pystyvät mittaamaan mitä tahansa tärinästä eri nesteiden ominaisuuksiin. Tietoasiantuntijamme ja laaja teknologiakumppanien verkosto löytävät parhaat ratkaisut tiedon keräämiseen, mittaamiseen, siirtämiseen ja tallentamiseen. VR FleetCaren datatieteilijät ja tekniset asiantuntijat muuttavat datan arvokkaaksi tiedoksi.