Junaskanneri automatisoi aikaa vievän tarkastustyön

Uuden sukupolven junaskanneri

Junaskanneri on ratkaisu isojen kalustomassojen systemaattiseen tarkastamiseen. Koneen tehokkuudella tehtävällä tarkastustyöllä parannetaan raideliikenteen turvallisuutta ja saavutetaan säästöjä kaluston sekä ratainfran elinkaarikustannuksiin.

Iso osa kaluston huollosta on edelleen ihmisen silmää tarvitsevaa manuaalista tarkastamista. Junaskanneri tekee kattavan tarkastustyön yhdellä ohiajolla ja millimetrien tarkkuudella.

Junaskanneri koostuu radan molemmille puolille asennettavista 6 600 mm korkeista skanneritolpista, jotka kuvaavat ohi ajavan junan. Järjestelmä tunnistaa ja raportoi automaattisesti ongelmakohdat, esimerkiksi rikkoutuneet osat, graffitit ja virheelliset kuormaukset.

Palvelu mahdollistaa isojen massojen tarkan ja tehokkaan tarkastamisen. Käytännössä huollon ei tarvitse käyttää aikaa kaluston manuaaliseen tarkastustyöhön ja vikojen etsintään, sillä AI-pohjainen järjestelmä tekee sen heidän puolestaan. Junaskannerin avulla työresurssi saadaan kohdennettua suoraan ongelmia aiheuttavaan kohteeseen.

Junaskanneri havaitsee poikkeamat, kuten rataverkolle sopimattomat kuormaukset, ja ilmoittaa huollolle

Isossa kuvassa koneen tarkkuudella ja tehokkuudella tehtävän tarkastustyön kautta varmistetaan, että radalla kulkee turvallinen kalusto, joka ei aiheuta riskejä matkustajille eikä radalle. Mahdolliset ongelmat havaitaan jo ennakkoon.

Junaskannerin toiminta käytännössä

 1. Kuvaus
  Skanneritolppiin asennettu teknologia kuvaa junan katon, telit ja rungon molemmilta puolilta. Kuvaus tapahtuu junan ollessa liikenteessä ja kuvan tarkkuus on muutamien millimetrien luokkaa.
 2. Analysointi
  Tieto analysoidaan ja jäsennellään selainpohjaisesta käyttöliittymästä katsottavaksi. Käytännössä järjestelmä etsii poikkeamia, esimerkiksi viallisia kuormauksia, avoimeksi jääneitä luukkuja tai vaikkapa graffiteja.
 3. Raportti ja mahdollinen hälytys huollolle
  Raportti on huollon käytössä 10–20 minuutin kuluttua ohiajosta. Mikäli poikkeamia havaitaan, huolto saa ilmoituksen ja kalusto voidaan ohjata varikolle ennen kuin havaittu poikkeama aiheuttaa vahinkoa kalustolle tai liikenteelle.

 

 

Skanneritolpat voidaan asentaa käytännössä minne vain. Paras hyöty saadaan, kun tolpat sijoitetaan paikkaan, jossa kulkee paljon kalustoa. Esimerkiksi varikon yhteyteen sijoitetuilla tolpilla kalustosta löydetään jo ennen varikolle saapumista huomiota vaativat kohteet, kuten rikkinäiset komponentit. Vastaavasti kalusto voidaan tarkastaa Junaskannerin avulla varikolta lähdettäessä esimerkiksi avoimien ovien tai kuormauksen osalta.

Toimintamalliltaan avoin palvelu

Junaskanneri on helposti asennettava ja käyttöönotettava sekä tarjoamaansa hyötyyn nähden edullinen palvelu. Se on myös integroitavissa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin.

Junaskannerin hyödyt

 • Turvallisuus
  Kaluston tarkastamista voidaan kasvattaa helposti ja hallitusti
 • Käytettävyys
  Huoltotarpeiden ja vikojen ennakoinnilla optimoidaan kaluston käyttöä
 • Kaluston hallinta
  Tekninen ja kaupallinen kunto tarkastetaan tehokkaasti ja automaattisesti
 • Resurssit
  Tarkastamiseen sidotut resurssit vapautuvat haastavampiin huoltotöihin
 • Tiedon hyödyntäminen
  Avoin rajapinta mahdollistaa kerätyn tiedon höydyntämisen muissa käytössä olevissa järjestelmissä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Haluaisin tietää lisää palvelusta
Lomaketta lähetetään

Palvelun takana 

VR FleetCare

VR FleetCare on raideliikenteen asiantuntijayritys, jonka taustalla on yli 150 vuoden kokemus alasta pohjoisissa olosuhteissa. Tarjoamme asiakkaillemme Pohjoismaissa ja Baltiassa rautatiekaluston ja infrastruktuurin kunnossapito- ja modernisaatiopalveluita. Luomme lisäarvoa asiakkaille yhdistämällä alan parhaimman raidekalustoasiantuntijuuden, digitaalisuuden, kumppaniverkoston sekä jatkuvan kehittämisen yhdessä asiakkaan kanssa.

Vire Labs

Vire Labs Oy on kekseliäs suomalainen laite- ja ohjelmistokehitysyritys, jonka erityisosaamista ovat koneälyä hyödyntävät sulautetut järjestelmät ja grafiikkaohjelmointi. Oli kyse matkustajalaskennasta tai virrankulutuksen poikkeamien havainnoinnista, tuotamme automaatiojärjestelmällesi tiedon, jonka pohjalta se pystyy toimimaan aiempaa huomattavasti tehokkaammin.