vr fleetcare tablet

Vaihteiden kunnonvalvonta

Turvallisempi ja kustannustehokkaampi tulevaisuus

Rautatieinfrastruktuurin kunto ja turvallisuus ovat merkittäviä koko rautatiealalle; siksi infrastruktuurin omistajat käyttävät paljon rahaa kunnossapitoon, eikä työtapojen muuttamisessa oteta riskejä. Digitaalinen muutos on kuitenkin väistämätöntä ja sen avulla tullaan ottamaan käyttöön teknologiaa, joka sekä parantaa radan turvallisuutta että ohjaa infrastruktuurin omaisuuden hallintaa kustannustehokkaammaksi.

Vaihteiden kunnonvalvonta on palvelu, joka auttaa infrastruktuurin omistajia toteuttamaan kuntoon perustuvaa kunnossapitoa. Sen avulla pystymme myös alentamaan omaisuuden elinkaarikustannuksia ja lisäämään rautatieinfrastruktuurin käytettävyyttä ja luotettavuutta.

Uudenlaiset ratkaisut

 VR FleetCare on kehittänyt huipputeknologiaan perustuvia ratkaisuja infrastruktuurin kunnossapidon digitalisoimiseksi yhdessä teknisten asiantuntijoidemme, datatieteilijöiden ja teknologiakumppaneiden kanssa.

Palvelumme auttavat infrastruktuurin omistajia ja kunnossapitoyrityksiä saamaan reaaliaikaista tietoa omaisuuden kunnosta, jotta huolto- ja vikakorjaustoimet voidaan suorittaan oikea-aikaisesti ja vain tarvittaessa.

vr fleetcare track and infrastructure condition monitoring switch app mobile interface

Esimerkkejä ratalaitteiden kunnonvalvonnan palveluistamme:

  • Vaihteiden kunnonvalvonta
  • Raidevirtapiirien kunnonvalvonta

Case - Väylä

Uusi tekniikka rautatieliikenteen häiriöiden vähentämiseksi

Väylä (Väylävirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö) ja VR FleetCare käynnistivät yhteisen pilottihankkeen, joka keskittyy tiedon keräämiseen ja analysointiin reaaliaikaisen tiedon saamiseksi vaihteiden kunnosta.

Vaihteita käytetään rautatien risteyskohdissa junien ohjaamiseksi radalta toiselle. Vuosittain vaihdeviat aiheuttavat noin 5000 liikenteen häiriötä Suomessa. Testausvaihetta varten VR FleetCare on perustanut seitsemän mittauspistettä asetinlaitteille, jotka sijaitsevat rautatieverkon tärkeimmissä solmukohdissa (yhteensä noin 80 vaihdetta).

vr fleetcare track and infrastructure condition monitoring virebox

Mittaustietojen perusteella alkavat viat vaihteissa voidaan havaita poikkeamista kääntöpöydän suorituskyvyssä. Ihannetapauksessa tämä auttaa estämään tällaisista poikkeamista johtuvat liikenteen häiriöt.

Yksityiskohtaisemmat tiedot auttavat meitä parantamaan raiteiden saatavuutta ja vähentämään vaihteisiin liittyviä häiriöitä rautatieliikenteessä. Pyrimme vastaanottamaan ensimmäiset huoltotarpeet ennen kuin vaihteiden toiminnoissa havaitaan poikkeamia. Tältä osin kunnonvalvonta auttaisi parantamaan junien täsmällisyyttä.
Marko Lehtosaari, asiantuntija, radan kunnossapito - Väylä

Vähentää kunnossapitokustannuksia

Vaihteiden kunnossapito muodostaa huomattavan osan rautatieverkon ylläpitokustannuksista. Vaihteissa on monimutkainen rakenne ja niihin liittyy monia komponentteja, jotka vaikuttavat niiden toimintaan. Mittaustietojen avulla voidaan vaihteisiin kohdistaa kuntoon perustuvaa huoltoa, joka vähentää ylläpitokustannuksia ja pidentää kytkinten elinkaarta. Esimerkiksi yksittäisten vaihteiden toimintojen määrä voi vaihdella suuresti, mutta nykyisellään niihin kaikkiin kohdistuu sama huolto-ohjelman mukainen määrä kunnossapitoa.

 

Lisätietoja vaihteiden kunnonvalvonnan ratkaisuista: [email protected]

Pyydä tarjous