Visio, strategia ja arvot

Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi

Tähtäämme huipulle – viemme asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden uudelle tasolle, vahvistamme kansainvälistä kilpailukykyämme ja haemme aktiivisesti kasvua. Uskomme, että menestyksemme hyödyttää laajemmin myös yhteiskuntaa ympärillämme.

VR FleetCare on raidekaluston kunnossapidon ja vastuullisen elinkaarihallinnan kumppani. Tarjoamme kunnossapito- ja raidekaluston modernisointipalveluita hyödyntäen alan viimeisintä teknologiaa. Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä yhdistämässä innovatiivisen teknologian ja vahvan raideliikennealan osaamisen asiakaslähtöiseksi palveluksi.

Arvot ohjaavat jokapäiväistä työtämme ja pitävät meidät raiteilla. Ne ovat: välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan. 

VR FleetCaren arvot: välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan

Menestystekijät matkalla maailman parhaaksi  

LAATU JA TURVALLISUUS - Systemaattinen turvallisuustyö ja laatukulttuuri kulkevat kehityksessä rinnakkain, muodostaen perustan koko toiminnallemme

HENKILÖSTÖ - FleetCare palvelee asiakasta osaavan ja motivoituneen henkilöstön sekä positiivisen työntekijäkokemuksen kautta

KUSTANNUSTEHOKKUUS - VR:n kilpailukykyä parannetaan moderneilla toimintamalleilla, kunnossapidon ja huoltojärjestelmien kehityksellä yhdessä asiakkaidemme kanssa

KÄYTETTÄVYYS - Kunnossapitositoumaa pienentämällä minimoimme uudet kalustoinvestoinnit ja maksimoimme nykyisellä kalustolla liikennöinnin

KANNATTAVA KASVU - VR:n ulkopuolinen liikevaihto kattaa kustannuksia, tuo katetta ja luo positiivista painetta kilpailukyvyn kehitykseen

VERKOSTO JA KUMPPANUUDET - Asiakkaidemme tarpeiden mukaan optimoitu kunnossapitoverkosto ja valitut kumppanuudet edesauttavat meitä ja koko VR:ää menestymään

VR FleetCare is actively seeking growth via other rail traffic and neighbor areas