VR FleetCaren asentaja suorittamassa telihuoltoa

ComponentCare

Vastuullista komponenttihuoltoa

ComponentCare

Täyden palvelun kumppani

Huolto- ja kunnossapitopalvelumme etsii ja korjaa raidekalustossa ilmenneet viat kustannustehokkaasti. Palvelumme perustuu vahvasti kiertotalouteen: emme etsi automaattisesti uutta, vaan hyödynnämme varaosia ja korjaamme komponentteja uudenveroisiksi. 

Toteutamme sähköisten, tehoelektroniikan sekä mekaanisten komponenttien huoltoa ja kunnostusta. Asiantuntijamme tietävät tarkalleen, miten komponentit käyttäytyvät eri olosuhteissa tai miten ne reagoivat esimerkiksi pidentyneisiin huoltoväleihin.

Kuinka siirtää suuria kalustoinvestointeja jopa vuosikymmenillä?

Olemme jo kymmeniä vuosia hakeneet erilaisia ratkaisuja palvelemaan komponenttien elinkaaren pidennystä. Käytännössä kunnostamme korjausta vaativat komponentit ja asennamme ne korjattuina takaisin sen sijaan, että vaihtaisimme komponentit uusiin. Asiantuntijuus ja digitaalisten ratkaisujen avulla kerätty data mahdollistavat hallittujen muutosten tekemisen huolto-ohjelmiin turvallisuudesta tinkimättä.

Telit, pyöräkerrat ja jarrujärjestelmät

Tarjoamme huolto-ohjelman mukaista revisiohuoltoa sekä peruskunnostuspalvelua teleille, pyöräkerroille sekä jarrujärjestelmille. Olemme panostaneet siihen, että asiakkaamme saavat kaikki palvelut saman katon alta. Näin voimme huoltaa yksittäisiä komponentteja siinä tahdissa, kun ne vaativat huoltoa, tai ottaa koko kaluston teliyksiköt kunnostettavaksi.

Meillä on työkalut sekä vaativampaan pyöräkertojen peruskunnostukseen että pyörien profilointiin, jolloin työ ei välttämättä vaadi edes pyörien irrottamista kalustosta. Sen lisäksi että hyödynnämme pyöräkertojen koko elinkaaren varmistamalla niiden asianmukaisen huollon, teemme tarvittavat toimenpiteet uusien pyörien käyttöönoton yhteydessä.

Myös telien ja jarrujärjestelmien huollot kattavat niin henkilö- kuin tavaraliikenteen kalustot. Telien peruskunnostus on monivaiheinen prosessi, johon kuuluu pyörien ja jarrujärjestelmien lisäksi lukuisia muita komponentteja sekä työvaiheita kuten pintakäsittely, särötarkastukset ja korjaushitsaus.

Laadun varmistaminen

Meillä komponenttien huollot järjestetään aina asianmukaisen prosessin mukaisesti, jolla varmistamme korkean laadun. Kaikki raidekalustoihin kuuluvat komponentit ovat osa turvallista liikennöintiä ja näin käsiteltävä huolellisesti.

Peruskorjauksessa komponentit puretaan, pestään ja niille suoritetaan tarvittaessa erilaisia mittauksia. Osat huolletaan ja vaihdetaan tarvittaessa uusiin. Kokeneet asiantuntijamme ja asentajat arvioivat huolto-ohjelmien ja tarvittavien testausten perusteella tarpeen. Tämän jälkeen komponentit kokoonpannaan ja niille suoritetaan tarvittava määrä lopputestejä. Korjauksen onnistumisen varmistaa aina asiantunteva henkilö inhimillisiin havaintoihin sekä koneellisiin tuloksiin perustuen.

Lisäksi laatujärjestelmämme sekä työtehtäväkohtaiset sertifikaatit (mm. hitsaus) varmistavat korkeatasoisen laadun läpi prosessin.

Telitesteri

Olemme panostaneet merkittävästi testauskapasiteettiin (mm. IGBT moduulit, energiamittareiden kalibrointi), sillä vain testaamalla komponentteja asianmukaisesti voimme varmistua sekä havaituista vioista että korjauksen korkeasta laatutasosta ja luotettavuudesta. Lopputestaamisessa olennaista on korjauksen onnistumisen varmistamisen lisäksi poissulkea mahdollisten piilevien vikojen mahdollisuus.

Komponenttipajallamme on käytössä moderni telitesteri, jonka avulla voidaan testata useita teknisiä asioita, kuten telin toimintaa, kuormituksen jakaantumista sekä telin korkeutta. Telitesteri mahdollistaa tarkan ja tehokkaan laadunvalvonnan sekä paremman raportoinnin.   

Telien testaaminen kunnossapidon yhteydessä on tärkeä osa junien turvallisuuden ja käytettävyyden varmistamista. Mikä parasta - testaamalla telit automaattisesti, saavutetaan myös kustannussäästöjä, mikä on hyödyksi sekä asiakkaillemme että meille kunnossapitäjänä.

Esimerkkejä muista komponenteista

Elektroniikka

 • Infojärjestelmät
 • Ohjauselektroniikka
 • Taajuusmuuttajat

Kompressoriyksiköt

 • llmankuivaimet
 • Ruuvi- ja mäntäkompressorit
 • Sähkömoottorit

Korkeajännitekomponentit

 • Kontaktorit ja kytkimet
 • Pääkatkaisijat
 • Virtamuuntajat ja kalibrointi

Pumput ja moottorit

 • Kompressori- ja puhallinmoottorit
 • Muuntajaöljypumput

Sinua palvelee

Wilhelm Schevelew

Myynti ja kehitys, ComponentCare

[email protected]

+358 29 4340169