Vastuullisuus

Raidekaluston kunnossapitoa ja elinkaaripalveluita kestävään liikkumiseen

Vastuullisuus

Yhteisellä matkalla paremman maailman puolesta

Me VR Groupissa ja VR FleetCaressa johdamme kaikkia kohti parempaa tulevaisuutta. Haluamme olla vastuullisen yritystoiminnan edelläkävijänä ja toimia esimerkkinä muille. Teemme parhaamme auttaaksemme asiakkaitamme ja ympäröivää yhteiskuntaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. 

Vastuullisuus on merkittävässä osassa strategiaamme sekä kasvukohteita ja yritystoimintaa yhdistävä tekijä. Jo miltei 160 vuotta kestänyt matkamme vastuullisena suomalaisena yhtiönä jatkuu edelleen. Uskomme, että menestyksemme hyödyttää myös yhteiskuntaa ympärillämme. 

Vastuullisuus on ajattelutapa

Raideliikenteellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hyvinvoinnin kasvussa yhteiskunnassa. Kyse on sujuvasta jokapäiväisestä liikkumisesta, talouden kilpailukyvyn tukemisesta ja liikenteen päästöjen vähentämisestä. 

Vastuullisuus ei tarkoita vain toimintaa ympäristöystävällisellä tavalla - se kattaa myös pitkän linjan tavoitteet liikenteen sujuvoittamiseksi sekä työturvallisuuden ja työntekijäkokemuksen parantamiseksi. Päätöksenteossamme otamme aina huomioon ne taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset, joita toiminnastamme seuraa. 

Aurinkovoimala


Aurinkovoima on päästötön energianlähde. Helsingin varikollamme Pendolino-hallin katolla, on oma 928 kWp:n aurinkovoimala, jolla pystytään kunnossapitämään junia ympäristöystävällisemmin. Voimalan tuottama sähkö kattaa jopa 25% hallin vuosittaisesta energiantarpeesta. Aurinkovoimala on yksi vastuullisuusohjelmamme kärkihankkeita ja uusiutuvan energian lisääminen on myös Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden mukaista.

Aurinkovoimala Helsingin varikon katolla